Witamy

Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o. o. Specjalizujemy się w realizacji kompleksowo wykonywanych inwestycji oraz przebudowy i modernizacji obiektów w systemie “pod klucz”.

Swoim wieloletnim doświadczeniem przodujemy w kraju w wykonawstwie małych elektrowni wodnych.

Główny zakres działalności spółki:

  • budowa obiektów hydrotechnicznych np. elektrownie wodne (wraz z wyposażeniem w hydrauliczne czyszczarki krat, zamknięcia piętrzące z instalacją sterowania, kraty), jazy, śluzy, przepławki dla ryb itp.;
  • budowa oczyszczalni ścieków, przepompowni i innych zbiorników żelbetowych (wraz z wyposażeniem technologicznym i sanitarnym);
  • budowa obiektów ziemnych takich jak: wały, zapory, grodze, doły budowlane oraz regulacje i umocnienia skarp, brzegów rzek itp.;
  • wykonanie i montaż różnych konstrukcji stalowych (z wykonaniem pokryć antykorozyjnych);
  • instalacje i sieci z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej;
  • budowa obiektów kubaturowych i pozostałych z zakresu budownictwa ogólnego;
  • Partnerzy serwisu:
  • UHRS Robert Śliwiński
  • Integrasoft Sp. z o.o.